Training:

Zie wegwijzer in het linkermenu voor een overzicht van de actuele trainingsgroepen.

Jeugdbeleid

Red Stars streeft ernaar om tafeltennis voor iedereen op ieder niveau mogelijk te maken. De jeugd heeft in ons beleid een hoge prioriteit. Werving, opleiding en behoud van jeugdleden en het stimuleren van de doorstroom naar de senioren zijn belangrijke beleidspunten.

In het algemeen kan gesteld worden dat het spelplezier toeneemt wanneer het spelniveau stijgt. Red Stars streeft er naar dat jeugdleden zich lichamelijk en geestelijk zodanig ontplooien dat zij het spelniveau bereiken dat past bij hun talent, inzet en tijdsinvestering. Daarom wordt er veel aandacht aan de trainingen besteed. Het motto luidt: prestatie is belangrijk, maar plezier in de sport staat voorop.

Verder streven wij ernaar om iedere jeugdspeler minmaal 2 keer de gelegenheid te geven om te komen trainen.

Samenstelling trainingsgroepen

Bij het samenstellen van de trainingsgroepen wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • Leeftijd
  • Wensen, motivatie en beschikbare tijd
  • Het talent dat een speler bezit voor het beoefenen van tafeltennis
  • Inzet en opkomst bij trainingen, competitie en toernooien
  • Vooruitgang in de spelontwikkeling

Trainers

Red Stars heeft meerdere gediplomeerde trainers, die zich vol enthousiasme inzetten voor hun trainingsgroepen.

Regels voor het trainen

Om de trainingen zo goed mogelijk te laten voorlopen zijn er een aantal afspraken waaraan jeugdleden zich dienen te houden:

  • Er wordt getraind in sportkleding: shirt, korte broek en sportschoenen zonder zwarte zolen
  • Spelers moeten op tijd aanwezig zijn en worden geacht de gehele training aanwezig te zijn
  • Wanneer een speler verhinderd is, moet hij dit vooraf melden bij de trainer. Dit kan ook door telefonisch contact op te nemen met de zaal
  • Wanneer een speler regelmatig afwezig is, wordt bezien of zijn plaats moet worden ingenomen door een andere speler

Afdelingstrainingen en bondstrainingen

Naast de trainingen op clubniveau worden er door de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) op centraal niveau en op afdelingsniveau trainingen georganiseerd. Op advies van de Technische Commissie worden jonge spelers en speelsters met aanleg en goede inzet uitgenodigd voor de afdelingstrainingen (Talentgroep). De afdelingstrainingen voor clubs in Noord-Limburg vinden plaats op zondagochtend in Venray. Naast deze afdelingstrainingen zijn er voor geselecteerde spelers trainingen mogelijk in Wessem (Selectiegroep) en voor de allerbeste uit de talentgroep in Papendal (Centrale welpen/pupillen training).

Delen...