1. De contributie wordt per half jaar geïnd. (1e halfjaar 1 januari tm. 30 juni / 2e halfjaar 1 juli tm. 31 december)
2. U verleent tot wederopzegging toestemming voor automatische incasso.
3. Red Stars heeft de verplichting aan de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) voor het afdragen van bondscontributie. De bondscontributie wordt gelijktijdig met de contributie halfjaarlijks geïnd.
4. Competitie spelende leden dragen jaarlijks mee in de kosten. Deze kosten worden gelijktijdig geïnd met de contributie, onder - competitie bijdrage –
5. Aan- en afmeldingen lopen uitsluitend schriftelijk via de secretaris. (secretaris@redstarsvenray.nl)
6. Red Stars hanteert een opzeggingstermijn van 4 weken vooraf aan de inning van de halfjaarlijkse contributie. Restitutie van de geïnde contributie door afmelding, is in principe niet mogelijk.
7. Voor restitutie bij langdurige afwezigheid (blessures en of ziekte) hanteren wij een protocol. (Protocol restitutie contributie bij langdurige afwezigheid)
8. Ieder jaar wordt contributie, competitie- en toernooi- bijdrage geïndexeerd en indien van toepassing aangepast.
9. Red Stars draait op vrijwilligers. In de ALV van 2012 is afgesproken dat ieder lid van 18 tot 65 jaar verplicht kan worden gesteld voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Uiteraard zal dit geschieden in overleg.
10. Bij aanmelding ontvangt u tevens de informatiegids “Wegwijzer”
11. De gegevens zoals aangegeven in het aanmeldingsformulier, worden overgenomen in het ledenbestand van onze vereniging in verband met informeren over alle reguliere verenigingsactiviteiten of het verenigingsnieuws.
12. De gegevens zoals aangegeven worden ter kennisname van de NTTB gebracht in verband met de aanmelding als lid. U verklaart er mee bekend te zijn dat de NTTB de adresgegevens beschikbaar stelt voor reclamemarketing en onderzoekactiviteiten. Ingeval van bezwaar dient dit aan de vereniging en aan de NTTB kenbaar te worden gemaakt.
13. Red Stars regelt de privacy voor haar leden in een Privacy beleid. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.redstarsvenray.nl/privacy vind je het Privacy Statement en het Privacy beleid van TTV Red Stars Venray.
14. Voor competitie- en toernooi- spelende leden hanteert Red Stars voorwaarden waarin de kosten en vergoedingen vastliggen. Afgesproken vergoedingen worden met een declaratieformulier ingediend bij de penningmeester.
15. Het bestuur kan op gegronde reden leden weigeren, maar zal de statuten en de wetgeving respecteren.
16. Alleen het Bestuur kan van bovengenoemde voorwaarden afwijken.

Namens het Bestuur TTV Red Stars Venray

Charme Deco Interieurontwerp en advies
Van Oost Scheepsreparatie
Aandachttrekkers
Game11
Sponsorkliks
Poels Janssen
Summa
Plus Judith en Guido van Dijck
Rijschool Herens
Veiliger sportklimaat
Cor Paint
Inalfa
DAL