TTV Red Stars Venray verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door TTV Red Stars Venray.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt TTV Red Stars Venray persoonsgegevens?
Red Stars Venray verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers die zich bij TTV Red Stars Venray hebben aangesloten;
  • Donateurs of oud-leden die de vereniging nog een warm hart toedragen;
  • Sponsoren of organisaties waarmee wij een relatie hebben of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Binnen onze vereniging werken de ledenadministratie en de secretaris nauw met elkaar samen om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Beiden dragen zorg voor de juiste verwerking van alle persoonsgegevens en de veilige opslag daarvan. Je hebt daarom altijd de mogelijkheid deze gegevens op te vragen of deze in te zien.

Waarvoor verwerkt TTV Red Stars Venray persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van onze vereniging of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid bij bijvoorbeeld de Nederlandse Tafeltennisbond, zorg dragen voor je verzekering tijdens sportactiviteiten en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen.

Ben je eenmaal lid of relatie van onze vereniging, dan willen we je goed van dienst kunnen zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens, telefoon of email bijvoorbeeld om goed contact met je te kunnen onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken. Maar ook bij ziekte of vragen willen we er voor je zijn! We verwerken jouw gegevens ook voor de praktische zaken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Bij het niet verstrekken van persoonsgegevens zal je geen lid gemaakt worden van de Nederlandse Tafeltennisbond. Bij lidmaatschap van onze vereniging is dit een vereiste.

Verwerkt TTV Red Stars Venray bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Voor de uitvoering van onze kerntaken hebben wij geen bijzondere persoonsgegevens nodig. Wij verwerken dus in geen enkel geval bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat TTV Red Stars Venray om met mijn persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Bestuursleden van onze vereniging, commissievoorzitters en trainers hebben het recht inzage te doen naar jouw persoonsgegevens. Dit kan handig zijn, voor het maken van afspraken of om jou te informeren over bepaalde zaken binnen onze vereniging.
Je kunt uiteraard ook zelf bij je persoonsgegevens. Deze zijn namelijk altijd op te vragen bij een van de bestuursleden.

De NTTB, of terwijl de Nederlandse tafeltennisbond, verwerkt ook al jouw persoonsgegevens. Binnen het systeem genaamd NAS, kan de verantwoordelijke van de NTTB inzage doen naar jouw gegevens als lid.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
G
egevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is er de mogelijkheid voor bestuursleden en commissievoorzitters om informatie omtrent oud-leden op te vragen voor bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Red Stars Venray gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens TTV Red Stars Venray van mij verwerkt?
De persoonsgegevens die wij binnen onze vereniging verwerken kun je altijd opvragen bij de secretaris of ledenadministratie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om op locatie aanvraag te doen voor inzage. In de bestuurskamer van onze vereniging ligt een actuele ledenlijst welke alleen toegankelijk is voor bestuursleden, commissievoorzitters en bevoegde trainers.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij de secretaris of ledenadministratie van onze vereniging. Daarnaast behoud je het recht om als lid van onze vereniging een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Secretaris

Ledenadministratie

secretaris@redstarsvenray.nl

ledenadministratie@redstarsvenray.nl

Wijzigingen privacybeleid
TTV Red Stars Venray behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik eventuele aanmeldingen te raadplegen, zodat je van de wijzingen op de hoogte bent.

TTV Red Stars Venray, Mei 2018