Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. (I.S.B.V. Venray e.o.)p/a Luitstraat 11, 5802 NA Venray.

Contactpersoon van de vereniging is secretaris Piet Hermans, tel. 0478 – 586364 of 06 – 20726082. E-mail: pietmarijhermans@home.nl.

De leden zijn mensen met een verstandelijke / lichamelijke beperking vanaf 16 jaar.
Ongeacht het aantal sporten, dat wordt beoefend, wordt er een basiscontributie geheven van € 15,00 per jaar. Daarnaast is er per sporttak contributie verschuldigd.

De vereniging kent 4 sporttakken:

Tafeltennis
Onder deskundige leiding wordt wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur getraind in de tafeltennishal van T.T.V. Red Stars, Zuidsingel 2A, 5802 EG Venray.
Er wordt in het hele land deelgenomen aan diverse toernooien van de Nederlandse Tafel Tennis Bond voor mensen met een beperking.
Contributie per jaar € 85,00.

Bowlen
Wekelijks wordt op maandagvond van 19.00 tot 21.00 uur gebowld in het Bowling Centrum in Oostrum, Mgr. Hanssenstraat 10, 5807 BD Oostrum.
Contributie per jaar € 105,00.

Sjoelen
Wekelijkse trainingsavond op woensdag van 19.15 tot 22.00 uur in Wijkcentrum MFC Brukske, Kiosk 5, 5802 NP Venray.
Er wordt in Limburg aan diverse toernooien deelgenomen van de Algemene Nederlandse Sjoelbond.
Contributie per jaar € 55,00.

Zwemmen
Iedere zaterdagmorgen wordt van 11.00 tot 12.00 uur recreatief gezwommen in het recreatiebad van Sportcentrum “de Sprank”, Kempweg 70, 5801 VV Venray.
Contributie per jaar € 90,00.

Steunend lidmaatschap
Steunende leden zijn per jaar € 25,00 contributie verschuldigd.

Donateursactie
Ieder sportend lid wordt geacht per sport via een donateur per jaar € 20,00 te werven ter ondersteuning van zijn of haar sportactiviteit.

Laatste ISBV Nieuws

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

Delen...