Laatste Nieuws:

No breaking news found!

Voorwaarden lidmaatschap TTV Red Stars

 1. De contributie wordt per half jaar geïnd. (1e halfjaar 1 januari tm 30 juni / 2e halfjaar 1 juli tm 31 december)
 2. U verleent tot wederopzegging toestemming voor automatische incasso.
 3. Red Stars heeft de verplichting aan de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) voor het afdragen van bondscontributie. De bondscontributie wordt gelijktijdig met de contributie jaarlijks of met begin lidmaatschap geïnd.
 4. Competitie spelende leden dragen jaarlijks mee in de kosten. Deze kosten worden gelijktijdig geïnd met de contributie onder -competitie bijdrage-
 5. Aan-en afmeldingen lopen uitsluitend via de secretaris.
 6. Red Stars hanteert een opzeggingstermijn van 2 maanden vooraf aan de inning van de halfjaarlijkse contributie.
 7. Restitutie van de contributie is in principe niet mogelijk.
 8. Opzeggen kan alleen schriftelijk aan het secretariaat (ledenadministratie@redstarsvenray.nl)
 9. Ieder jaar wordt contributie, competitie- en toernooi- bijdrage geïndexeerd en indien van toepassing aangepast.
 10. Bij aanmelding ontvangt u tevens de informatiegids “Wegwijzer”
 11. De gegevens zoals aangegeven worden ter kennisname van de NTTB gebracht in verband met de aanmelding als lid. U verklaart er mee bekend te zijn dat de NTTB de adresgegevens beschikbaar stelt voor reclamemarketing en onderzoekactiviteiten. In geval van bezwaar dient dit aan de vereniging en aan de NTTB kenbaar te worden gemaakt.
 12. Voor competitie- en toernooi- spelende leden hanteert Red Stars voorwaarden waarin de kosten en vergoedingen vastliggen. Afgesproken vergoedingen worden met een declaratieformulier ingediend bij de penningmeester.
 13. Het bestuur kan op gegronde reden leden weigeren, maar zal de statuten en de wetgeving respecteren.
 14. Het bestuur kan van bovengenoemde voorwaarden afwijken.

Namens het Bestuur TTV Red Stars Venray, April 2014

Delen...